MTT'li olmak

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Günümüzde şirketlerin en temel değerli kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir.

Şirketimiz, müşteri memnuniyeti ile birlikte istikrarlı bir şekilde büyüme hedeflerine ulaşılmaya çalışırken yaşanan her türlü zorlukların üstesinden gelebilmenin koşulunun insan kaynağının güçlü olması olduğunu bilmektedir.

Şirketimizde uygulanmakta olan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel beceri ve deneyimlerinin artırılmasını, işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması, uygun işe uygun insan istihdamı, temel işe alım politikamızı oluşturmaktadır.

MTE nin  İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda  gerçekleşir:

  • Şirketimiz insan kaynağı seçiminde, gelişime açık, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini özümseyip sürdürebilecek adaylar arasından tercih nedenidir.
  • Çalışanlarımızın görevlerinde gösterdikleri başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir,  ödüllendirir, teşvik ederiz.
  • Yeni kaynak arayışlarımızın karşılanmasında öncelikle Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
  • İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.
  • Çalışanlarımızın Şirketimize değer katacağı çalışmalara olanaklar hazırlar, önerilerini değerlendiririz.
  • “Hayat boyu Eğitim” değişmez felsefemizdir. Çalışanlarımıza şirket içi/dışı eğitim olanaklarından faydalandırtarak onların kariyer planlamalarına göre eğitim programları düzenleriz.