Raybalar

Ali Usta Önerileri

Ali Usta diyor ki;
Raybalar talaşlı üretimde delik yüzey pürüzlüğü ve ölçü tamlığını iyileştirmede kullanılan hassas takımlardır.
El Raybaları:
» Silindirik saplı el raybası
» 1/50 konik pim el raybası
Makina Raybaları
» Silindirik saplı makina raybası
» Mors konik saplı makina raybası
Ali Usta;

Rayba seçiminde nelere dikkat eder

» Kesme kolaylığı ve işlenecek deliğin yüzey kalitesinin daha iyi olması
için helis kanallı rayba seçilir.
» Raybaların kesici kısımları, düz kanallı, helis kanallı ve talaşı aşağıya
vermesi bakımından sol helis, sağ kesici olarak imal edilir. 1200 N/mm2
mukavemetli çelikler, sert döküm ve paslanmaz çelikler için SMP’li rayba
kullanılır.
O halda Ali Usta sizlere;
İşlenecek Her Malzeme İçin Farklı Tipte Rayba Önerir.
» Uzun talaş veren orta sertlikte ve normal mukavemette
olan sünek normal çelik ve döküm malzemelerde
(Talaş Açısı 0° - 5°) TİP N - 8° Sol helis sağ kesici
» Uzun talaş veren, yumuşak ve düşük mukavemetteki alüminyum,
yumuşak pirinç, bakır ve bakır alaşımları gibimalzemelerde (Talaş açısı 8°-15°)
TİP W - 35°-40° sol helis sağ kesici
Ali Usta Çözümleri;
Delik ölçüsü büyük çıkıyor.

» Makina milinde ve kızaklarda boşluk veya raybada salgı var.
» Raybanın bağlanması hatalı (kovan, pens vs).
» Raybanın ağızlama boyu uygun değil veya bilemeler hatalı.
» Kesme hızı ve ilerleme çok yüksek.
» Düşük konsantrasyonda kesme sıvısı kullanılmış.
Delik ölçüsü küçük çıkıyor.

» Raybanın ölçü ve toleransı uygun değil ve bileme hatalı.
» Rayba payının küçük seçilmesinden dolayı yeterli talaş kaldırılamadığı için malzeme plastik deformasyona uğruyor.
» Yüksek konsatrasyonda kesme sıvısı kullanılmış.
Konik veya oval delik çıkıyor

» Makine milinde salgı var.
» Takımın ağızlaması uygun değil.
» Ön delik ekseni ile rayba ekseni çakışmıyor.
Deliğin yüzey kalitesi iyi değil.

» Rayba payı küçük seçilmiş.
» Ağızlama boyu kısa ve kesici ağızlarda salgı var.
» Kanal helis yönü yanlış seçilmiş.
» Kesme hızı ve ilerleme uygun değil.
» Kesme sıvısı uygun değil. Soğutma basıncı arttırılmalı.